Witamy na stronie internetowej projektu pt. "Dobre praktyki zarządzania francuskimi placówkami medycznymi w transformacji polskich podmiotów leczniczych do wymogów Unii Europejskiej", realizowanego przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej w ramach projektów mobilności Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.



Zarząd Główny STOMOZ powołał Zespół Projektowy, który za pośrednictwem niniejszej strony będzie publikował najważniejsze informacje dla wszystkich kandydatów do udziału w projekcie, jak również w dla osób zakwalifikowanych w ramach procedury konkursowej. Po zakończeniu projektu, zgodnie z warunkami umowy z Narodową Agencją opublikowane zostaną materiały informacyjne, dzięki którym efekty programu i doświadczenia uzyskane przez uczestników mobilności będą mogły być wykorzystane przez wszystkich innych członków STOMOZ, sympatyków i współpracowników naszego Stowarzyszenia.

Wszyscy uczestnicy mobilności po zakończeniu projektu otrzymają certyfikaty Europass Mobilność jak również ECVET, które są dowodem na uzyskanie dodatkowych kompetencji zawodowych w ramach struktur promowanych przez Komisję Europejską.

W razie pytań, wątpliwości lub innej potrzeby kontaktu prosimy korzystać z danych kontaktowych dostępnych na podstronie Zespół Projektowy.



Informujemy, że zakończona została już procedura rekrutacji uczestników projektu. W jej wyniku wyłoniono 16 osób. Zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu.

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci